Harhaanjohtajat – episode #2 – Missio ja Visio

Harhaanjohtajat podcastin toisessa jaksossa puhun missiosta ja visiosta sekä siitä millainen merkitys näillä asioilla on menestyvälle organisaatiolle. Käsittelen podcastissa mitä missiolla tarkoitetaan, miten organisaation missio saadaan kirkastettua ja hahmotettua, johtajan henkilökohtaiset missiot sekä mitä organisaation visiolla tarkoitetaan.

  1. Mikä missiolla tarkoitetaan on (perustehtävä)?
  2. Miten missio kirkastetaan?
  3. Kuinka missiota voi hahmottaa?
  4. Johtajan henkilökohtainen missio.
  5. Visio (tavoitetila).

Palautetta voi antaa lähettämällä sähköpostia poksteri(at)gmail.com tai Twitterin kautta käyttämällä @poksteri kahvaa. Antoisia kuunteluhetkiä.